+48 22 67 525 67
info @ spectro-lab.pl
Imię i Nazwisko Firma lub Instytucja i Dział Adres Kod pocztowy                      Miasto Telefon                                  Adres email

Pola oznaczone (* ) są obowiązkowe.

Opis Newsletter Wyślij wiadomość
Kontakt inną drogą
Po prostu zadzwoń do nas
+48 22 675 25 67
Wyślij fax:
+48 22 811 98 18
Napisz do nas:
info@spectro-lab.pl

Szczegóły

Pomiary termograwimetryczne sa powszechnie używane we wszystkich laboratoriach inżynierii materiałowej, chemii i fizyki. Przewagą analizatorów termograwimetrycznych firmy Rubotherm, w stosunku do klasycznych analizatorów TGA, jest możliwość ciągłej rejestracji zmian masy w kontrolowanych warunkach ciśnienia, atmosfery gazowej (w tym gazów korozyjnych) i wysokiej temperatury, dostarczając wielu informacji na temat reakcji chemicznych i zmian struktury zachodzących w badanym materiale w warunkach gazów i ciśnień niedostępnych w klasycznych termowagach.

Seria termowag DynTHERM umożliwia analizy w zakresie od próżni do ciśnień rzędu 350 bar w atmosferze gazów korozyjnych lub oparów cieczy. Gazy reakcyjne są jedynie w kontakcie z materiałami o wysokiej odporności chemicznej i termicznej, np. ceramiką. Urządzenia są wyposażone w zaawansowany system dozowania i mieszania gazów (do pięciu linii) i oparów (FlexiDOSE),   kontrolery ciśnienia gazów oraz mogą być wyposażone w opcjonalne systemy do analizy wydzielanych gazów techniką spektroskopii masowej, spektroskopii FTIR lub chromatografii gazowej.  

Analizatory DynTHERM HP posiadają ponadto wiele udogodnień pracy operatora, między innymi sterowany system ładowania próbki, czy kontrolę i kompensację dryftu masy podczas długoterminowych pomiarów zapewniając wysoką stabilność i dokładność pomiarów.

Analizatory DynTHERM dzielą się na trzy linie – nisko (LP), średniociśnieniowych (MP) i wysokociśnieniowych (HP) analizatorów termograwimetrycznych. Poszczególne linie termowag mogą być wyposażone w różne wagi, zapewniające rozdzielczość pomiaru od 0.01 μg g do 10 μg  w zakresie dynamicznych zmian masy próbki od 200 mg do 25 g (dostępne cztery zakresy wag i ich czułości w zależności od aplikacji).

Dostępne kombinacje ciśnienia i temperatury w termowagach DynTHERM

DynTHERM LP:
Seria termowag DynTHERM LP umożliwia analizy w zakresie od próżni do ciśnienia atmosferycznego:

Model

Typ

Zakres ciśnień

Maksymalny zakres temperatur

DynTHERM LP

ST

1 bar

1100°C

HT-II

1 bar

1550°C

 

Obszary zastosowań niskociśnieniowych analizatorów DynTHERm LP, to między innymi

 • wysokotemperaturowa korozja metali
 • analizy katalizatorów (np. zasiarczanie katalizatorów)
 • powlekanie techniką CVD

 

DynTHERM MP:
Seria termowag  DynTHERM MP umożliwia pomiary w zakresie ciśnień od próżni do 40 bar:

Model

Typ

Zakres ciśnień

Maksymalny zakres temperatur

DynTHERM MP

ST

40 bar

1100°C

HT

30 bar

1200°C

HT-II

20 bar

1300°C

 

Obszary zastosowań analizatorów termograwimetrycznych DynTHERM MP, to między innymi:

 • zgazowywanie węgla i biomasy
 • piroliza materiałów
 • badania korozji materiałów (np. metali)
 • sorbenty gazów (np. O2 lub H2)
 • analizy katalizatorów (np. zawęglanie, zasiarczanie katalizatorów)

 

DynTHERM HP:
Seria termowag  DynTHERM HP umożliwia pomiary w zakresie ciśnień do 350 bar:

Model

Typ

Zakres ciśnień

Maksymalny zakres temperatur

DynTHERM HP

II LT

350 bar

750°C

LT

150 bar

750°C

ST

100 bar

1000°C

 

Obszary zastosowań analizatorów termograwimetrycznych DynTHERM HP, to między innymi:

 • zgazowywanie węgla i biomasy
 • piroliza materiałów
 • chemisorpcja i fizysorpcja
 • badania katalizatorów

Katalog

Informacje Nie

Polecamy również

Analizatory sorpcji fizycznej i chemicznej

Analizatory sorpcji fizycznej i chemicznej

Grawimetryczne Analizatory Sorpcji

Grawimetryczne Analizatory Sorpcji

     


Analizator DynTHERM

 • Analizator DynTHERM