+48 22 67 525 67
info @ spectro-lab.pl
Imię i Nazwisko Firma lub Instytucja i Dział Adres Kod pocztowy                      Miasto Telefon                                  Adres email

Pola oznaczone (* ) są obowiązkowe.

Opis Newsletter Wyślij wiadomość
Kontakt inną drogą
Po prostu zadzwoń do nas
+48 22 675 25 67
Wyślij fax:
+48 22 811 98 18
Napisz do nas:
info@spectro-lab.pl

Szczegóły

Przeznaczenie:
Najwyższej klasy reometr badawczy RPA umożliwiający charakterystykę struktury  i stabilności elastomerów, kompozytów i nanokompozytów elastomerowych na podstawie pomiaru właściwości lepkosprężystych. D-RPA 3000 to system bezrotorowy, z dwustożkową, uszczelnioną komorą temperaturową,  zaprojektowany do charakterystyki  elastomerów i mieszanek elastomerowych przed, w trakcie i po usieciowaniu. Dolna część komory oscyluje z częstotliwością kontrolowaną w zakresie od 0.001 Hz do 100 Hz i amplitudą (kontrolowaną płynnie w zakresie od 0.0001º do 180º), a odpowiedź próbki (moment obrotowy) na przykładane naprężenia rejestrowana przez górną część komory pomiarowej, jest miarą zmiany właściwości próbki na skutek zadanych warunków.

Cechy szczególne:

 • Zakres temperatur w standardzie do 230ºC oraz wysoka precyzja kontroli temperatury za pomocą mikroprocesorów, na poziomie +/- 0.03ºC.
 • Najprecyzyjniejszy pomiar momentu obrotowego, z częstotliwością próbkowania powyżej  >50 kHz.
 • Stabilna konstrukcja dzięki masywnej ramie, wzmocnionej aluminiowymi panelami bocznymi o grubości 15 mm, zapewniającymi wytrzymałość i stabilność mechaniczną układu pomiarowego na wysokie obciążenia i siły podczas dynamicznych sekwencji testowych.
 • Rozdzielczość częstotliwości 0,0001 Hz, precyzja 0,003 Hz
 • Wbudowany podwójny system chłodzenia powietrzem do kontroli szybkości narastania temperatury (możliwość skanowania temperaturowego 1ºC/s) i chłodzenia aparatu.
 • Wbudowane interfejsy do komunikacji z komputerem: Ethernet, USB, Compact flash, RS232
 • System miękkiego zamykania, zabezpieczający przed zniszczeniem próbki i porwaniem folii zabezpieczającej
 • Możliwość doposażenia w układ kontroli temperatury w zakresie od 10ºC lub od -40ºC
 • Możliwość wyposażenia w przetwornik siły normalnej umożliwiający jednoczesny pomiar on-line momentu obrotowego i ciśnienia w trakcie pomiaru
 • Opcjonalna możliwość kontroli zmiany objętości próbki w czasie pomiaru - system umożliwiający kontrolę siły zamykania i regulację szczeliny komory pomiarowej, pozwalający na kompensację skurczu analizowanej próbki oraz eliminację ślizgania się próbki w komorze.


Zgodność z normami
Urządzenie zapewnia pracę zgodną, między innymi, z następującymi normami: ASTM D6204, D5289, D6601, ISO 6502, ASTM D 5289 i DIN 53529

Wyznaczane parametry:
Moment obrotowy, Moduł dynamiczny G’, G’’, G*, temperatura, ciśnienie, czas, szybkość ścinania, n, n’’, n*, j’, j’’, j*, tan delta.
Aparat umożliwia charakterystykę surowców (min. pod kątem rozkładu mas cząsteczkowych polimerów, charakterystykę rozgałęzień, zawartości fazy żelowej i wiele innych), charakterystykę relaksacji i właściwości tłumiących wulkanizatów, optymalizację parametrów przetwórstwa, a także charakterystykę właściwości wulkanizatów po usieciowaniu.
Katalog

Informacje Nie


Reometr RPA 3000

 • Reometr RPA 3000